Regulamin dotyczący Praw Autorskich

1.      Właściciel Serwisu: Platforma E-learningowa MSCDN (dalej nazywana "Serwisem") jest własnością Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (dalej nazywanego "Właścicielem Serwisu").

2.      Prawa Autorskie: Wszystkie materiały szkoleniowe udostępniane w Serwisie, takie jak teksty, grafiki, filmy, prezentacje, pliki dźwiękowe oraz wszelkie inne treści (dalej nazywane "Materiałami Szkoleniowymi"), są chronione prawem autorskim i należą do Właściciela Serwisu lub są udostępniane na podstawie odpowiednich licencji.

3.      Użytkownicy: Użytkownicy Serwisu (dalej nazywani "Uczestnikami") mają prawo korzystać z Materiałów Szkoleniowych w celach edukacyjnych. Materiały Szkoleniowe są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie można ich kopiować, reprodukować, ani udostępniać osobom trzecim bez zgody Właściciela Serwisu.

4.      Zakaz Rozpowszechniania: Zakazane jest rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie publicznie lub komercyjne wykorzystywanie Materiałów Szkoleniowych bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

5.      Zgłaszanie Naruszeń: Uczestnicy, którzy zauważą naruszenia praw autorskich w Serwisie, proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Właścicielowi Serwisu.

6.      Zawartość Użytkowników: Użytkownicy mogą udostępniać własne materiały w ramach Serwisu, ale są odpowiedzialni za zapewnienie, że posiadają niezbędne prawa autorskie do tych materiałów. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały udostępniane przez Użytkowników.

7.      Usuwanie Nielegalnych Materiałów: Właściciel Serwisu ma prawo usuwać wszelkie materiały, które naruszają prawa autorskie lub inne przepisy prawne, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników..

8.      Odpowiedzialność: Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw autorskich lub innych przepisów prawnych wynikających z ich działalności w Serwisie.

9.      Zmiany w Regulaminie: Właściciel Serwisu ma prawo zmieniać ten regulamin w dowolnym momencie. Aktualizacje regulaminu będą publikowane w Serwisie.

10.  Akceptacja Regulaminu: Korzystając z Serwisu, Uczestnicy akceptują i zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu dotyczącego praw autorskich.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym regulaminem i przestrzeganie przepisów dotyczących praw autorskich podczas korzystania z Materiałów Szkoleniowych udostępnianych w Serwisie.